I mars arrangerer Dnmf og NSOF tariffkonferanser sammen på Kiel-ferga for tariffområdene Kystrutene, Kystrederiene og NHO Sjøfart.

Meld deg på konferansene her:

Tariffområdet NHO-sjøfart

Tariffomådet Kystrederiene

Tariffområdet Kystrutene

Tariffområdet Sjømat Norge

tariff