Torsdag 11. april ble Unios Klimakonferanse gjennomført for aller første gang med blant annet innlegg fra tre nåværende statsråder og to forhenværende ministre. 

Les mer om konferansen her  

En egen seksjon i konferansen var av satt til Klimapartnerskapet i Maritim sektor, med innlegg fra administrerende direktør i Dnmf Hege-Merethe Bengtsson og Fiskeri-og havminister Cecilie Myrseth. 

Myrseth klimakonferanse

Maritim næring er som kjent midt opp i det grønne skiftet. En intensjonsavtale om klimapartnerskapet er allerede signert, og nå jobber partene med å realisere en avtale gjennom gjensidig dialog. Dette er et godt eksempel på et fungerende trepartssamarbeid. Dnmf på vegne av Unio er representert i arbeidet, og minister Myrseth roste Dnmf for de innspill som er kommet, spesielt fokuset på rettferdig omstilling, utdanning og sikkerhet og safety i forbindelse med nye energiformer. 

I sitt innlegg var nettopp Hege-Merethe Bengtsson opptatt av rettferdig omstilling, utdanning og Safety og sikkerhet. 
Rettferdig omstilling har vært og blir en stor kamp fremover som Dnmf vil kjempe videre for.

Det er viktig at myndighetene i sine anbudsprosesser har strenge krav til den omstillingen som skal finne sted.  

Gjennomføringen av det grønne skiftet i havrommet og utvikling av nye næringer og arbeidsplasser krever en tydelig satsing på kompetanse, utdanning og etter- og videreutdanning og at det settes av nødvendige midler til dette, sa blant annet Bengtsson i sitt innlegg.