Lovforslaget som skal sikre minstelønn på britisk sokkel ble vedtatt i juni er nå tatt inn i den britiske loven. Vedtaket utvider rammene for «The National Minimum Wage Act 1992» til å gjelde sjøfolk som arbeider på alle fartøy i britisk territorialfarvann eller i offshore-aktiviteter tilknyttet britisk sokkel.

Dnmf har sammen med de øvrige sjømannsorganisasjonenes i Norge i lang tid jobbet for at det skal stilles krav til norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann. Blant annet deltar Dnmf, Unio og de øvrige sjømannsorganisasjonene i disse dager i et partssammensatt utvalg som ser på nettopp denne problemstillingen.

Dnmf mener reguleringen som nå innføres på britisk sokkel bør sendte et sterkt signal til de som stiller spørsmål ved hvorvidt det er lovlig og mulig å gjennomføre en slik regulering av egen sokkel. Dnmf ser det som positivt at Storbritannia nå går foran og setter tydelige krav til lønn og arbeidsvilkår for sjøfolk som opererer i britisk farvann og på britisk sokkel, uavhengig av skipets flagg og sjøfolkene bosted. Vi vil ta med oss det viktige arbeidet gjort fra britiske myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerside inn i vårt videre arbeid med å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann.