Støtten fra lederne står på trykk i en dobbeltside i avisa Itromsø. 

Les hele artikkelen her (PDF, 305KB)

- Norge ønsker å bygge opp næringsliv på havet. Da kan vi ikke gå på akkord med sikkerhet, sier Tor Arne Borge. Han er administrerende direktør i Kystrederiene, Norges største rederiorganisasjon innen typisk fraktefart og innen havbruk. Alle brønnbåter i Norge er organisert i Kystrederiene, og størrelsen på brønnbåtflåten er nå like stor som den totale havgående fiskeflåten i Norge.

Borge er gjest på arbeidstakerforeningen Det norske maskinistforbunds landsmøte, som går av stabelen i Tromsø denne uken. Kystrederienes talsperson støtter fullt ut maskinistforbundets aktive rolle i debatten om nedleggingen av redningsdykkertjenesten i Tromsø.

- Vi undres over at det har virket så enkelt for politikerne i Tromsø å legge ned tjenesten. Jeg forstår veldig godt at Tromsø vil ha et spleiselag. Slik situasjonen nå er i Tromsø, kan det se ut som at staten derfor burde overta ansvaret slik at denne livsviktige tjenesten blir sikret, og ikke avhengig av kommunale midler, sier Borge.

Han får støtte fra Frode Sund, leder i NHO Sjøfart. Han kaller nedleggelsen «uheldig»- Tromsø er en av Norges største kystkommuner. Det er en utfordring at de som driver med næringsvirksomhet er prisgitt lokale budsjett og prioriteringer. Skipsfarten er så viktig lokalt og nasjonalt, sier Sund.