NOR-forhandlingene består av følgende overenskomster..:
•    MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE BØYELASTESKIP
•    MASKINOFFISERER PÅ NOR REGISTRERTE FERGER I NORD- OG ØSTERSJØFART
•    MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE SKIP I VIRKSOMHET SOM KABELLEGGINGSSKIP
•    MASKINOFFISERER PÅ OFFSHORE SERVICEFARTØYER OG KRANSKIP
•    MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE SKIP
•    Kadettavtalen 
Sjømannsorganisasjonene tar ansvar og har forhandlingsrett i hele maritim sektor. Med spesialkompetanse på bro, dekk og i maskin.
Det er seilende medlemmer på området som forhandler og tar avgjørelsene under forhandlingene.
Det er også de seilende medlemmene som bestemmer kravene og hva som skal aksepteres. NOR-området hadde tariffkonferanse i forrige uke, slik at kravene som forhandlingsdelegasjonen tar med seg inn i forhandlingene er ferske.
Sterke blir sjøfolks stemme når vi står sammen. 
Sterke sammen!