Arbeiderpartipolitiker Wilhelmsen som nylig lanserte sitt kandidatur på nytt som ordfører i neste kommunestyreperiode, talte til delegatene og gjestene på landsmøtet om Tromsø by, som han er tydelig stolt av. Tromsø har en stolt maritim næring og ikke minst en stor betydning for maritim utdanning i Norge, både med Maskinoffiserutdanning ved Fagskolen i Nord og maritime fag ved videregående skoler i kommunen.  

Dnmf er svært enig med ordfører Wilhelmsen om at det må være brann-og dykkertjeneste langs hele den norske kyst. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap, sammen med våre medlemmers og arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet, er av forbundets høyest prioriterte saker. Våre medlemmer er i det vesentlige definert som samfunnskritiske.

I Tromsø kommunes kommunestyremøte 15.-16.12.21 vedtok politikerne å redusere bemanningen hos Tromsø brann og redning, samt å legge ned dykkertjenesten. 
Tromsø kommune har med dette foretatt to svært krevende beslutninger som får betydelige konsekvenser for arbeidsfolk, brannfolkenes liv og helse, samfunnssikkerheten som også påvirker den maritime næringens behov for brann og redningsberedskap nå og i fremtiden. 

Saken har vakt betydelig harme og engasjement hos medlemmene i Tromsø brann og redning, hos våre sjøansatte med støtte fra seksjonsoverlege ved luftambulanseavdeling og klinikkoverlege, ved akuttmedisinsk klinikk UNN, Tromsø, Maritimt Forum Nord og Maritimt Forum nasjonalt, NHO Sjøfart og Kystrederiene. 

Det norske maskinistforbund (Dnmf) er svært bekymret over situasjonen, for våre medlemmer i Tromsø brann og redning og for rammevilkårene for den maritime næringen i nord.

Vår dialog med ulike parter om dette, også Tromsø kommune fortsetter.