I forrige uke var det forhandlinger mellom Unio og Spekter om revisjon av Hovedavtalen.

Dnmf har hatt krav inn til Unio om å endre ordlyden i § 5.
Der hadde Unio blant annet krav om endringer i siste setning om at «Antallet forhandlingsberettigede forbund under Unio bør ikke overstige 5 i hver virksomhet».
Dessverre fikk ikke Unio gjennomslag for dette kravet. 

Kapittel 5 blir derfor stående uendret.