Riksmekleres skisse til løsning og den varslede streiken på tolv skip er avverget.  

-  Etter krevende forhandlinger og god hjelp av Riksmekleren fikk vi fremlagt en skisse med en samlet lønnsøkning i tariffperioden på 5,0% gjennom et generelt tillegg på 4,5% fra 1. november i år samt ytterligere 0,5% fra 1. april 2023. 
- Forhandlingsutvalget valgte å akseptere skissen. Det blir altså ingen streik på NOR området, uttaler forhandlingsleder Hege Merethe Bengtsson. 

I tillegg ble partene blant annet enige om:  
•Utvidelse av lisenstapsforsikringen (Loss of License) med to år slik at man er dekket frem til man fyller 60 år, gjeldende fra 1. juli 2023. 
•Innta permisjonsrettigheter knyttet til besteforeldres begravelse 

Det norske maskinistforbund fikk i tillegg igjennom noen andre tekstmessige endringer. Dette fremgår av protokollen. 

Dette oppgjøret blir derfor ikke sendt på uravstemning.