Forbundsstyret vedtok på sitt siste møte at kontingen i Dnmf i 2021 skal være den samme som den var i 2020.

Les mer om kontingentsatsene her