Advokat Knut Walle-Hansen i Dnmf har gitt bistand som førte frem vedrørende lott for et medlem. Rettssak ble dermed unngått.

Han sier at maskinoffiserer som arbeider på fiskefartøyer har krav på både hyre og lott, på linje med de om bord som arbeider direkte med fisket.

Walle-Hansen påpeker at det er av avgjørende betydning for rettsstillingen til maskinoffiserer som arbeider på fiskebåter at de får oppgjør som stemmer med overenskomsten mellom Fiskebåt og Det norske maskinistforbund.

Advokatene i forbundet bistår i et bredt spekter av saker der medlemmene ikke har fått de økonomiske ytelsene de har krav på. Grunnlaget kan være arbeidsavtalen, overenskomsten i det aktuelle tariffområde, særavtaler, eller en kombinasjon av disse. Uansett hvilket tariffområde medlemmene har, ytes det bistand til forliksforhandlinger og til rettssaker dersom dette er formålstjenlig. 

Les også denne saken:
Dnmf-medlemmer vant frem med lottkrav
- Dette er en prinsipiell viktig avgjørelse, sier advokatfullmektig, Bjarte A. Mjåseth, som førte saken på vegne av medlemmene.