- Vi har vunnet frem med at tariffavtalen skal etterleves ved beregning av lott, og at alderstillegg på lott ikke kan fravikes ved forhøyet hyre i henhold til tariffavtalen. Dette er en viktig prinsipiell avgjørelse for våre berørte medlemmer og tariffområdet, sier advokatfullmektig, Bjarte A. Mjåseth.

Han sier at to av medlemmene til Dnmf fikk ikke beregnet sin lottandel riktig i 2022 hos arbeidsgiver Teigebris II AS i henhold til tariffavtalen.

Det viste seg at arbeidsgiver hadde bare beregnet lott frem til november 2022 på fartøyet "Sjøbris" som var eid av Teigebris II AS frem til Teigebris II AS fusjonerte med Teige Rederi AS.  For det ene medlemmet var det også fremsatt krav om alderstillegg på lott for 2021 og 2022.

Dom fra Volda tingrett ble avsagt den 13. mars. Retten kommer frem til at Teige Rederi AS hadde foretatt en omgåelse av tariffavtalen ved å ikke beregne lotten i forhold til antall dager om bord for hele året. Retten kommer videre frem til at alderstillegg på lott kan ikke ses bort fra ved at rederiet gir forhøyet hyre. Dnmf-medlemmene fikk dermed sine rettmessige lottandeler for desember 2022, og alderstillegg på lott for det ene medlemmet.

Dommen er ikke rettskraftig. Motparten har en måned på å anke rettens avgjørelse.

Dommen kan leses her