Sjøfartsdirektoratet sitt Rundskriv av 19.03.2021 angående Ny midlertidig ordning for fornyelse av norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inkludert sikkerhetsopplæring for fiskere åpner for at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inkludert sikkerhetsopplæring for fiskere, kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring som en nødløsning.

OilComp har som det første norske maritime kurssenteret godkjent alle STCW kursene som e-læring kombinert med praktisk trening på kurssenter («Blended learning» konsept). Med andre ord, nå kan dere i en begrenset periode gjennomføre kun e-læringen til OilComp og motta et kursbevis som dere benytter (legger ved) for å søke nytt sertifikat hos Sjøfartsdirektoratet med 30 måneders varighet.  
 
Uten kostnader for dere, kan dere begynne å gjennomføre øvelser om bord som er beskrevet av oss, for å redusere tid på kurssenter. Dere vil da møte opp på et av våre 18 godkjente kurssentre langs kysten innen 30 mnd. og gjennomføre praktisk trening (se tid/dager på kurssenteret i kurslisten under). På kurssenteret starter dagen med en pretest som bygger på e-læringen. Denne gjennomgås i klassen samlet ved oppstart for å sikre at alle «husker» innholdet i e-læringen, før vi begynner på de praktiske scenariebaserte øvelsene.
 
I høst har vi utstedt over 3000 STCW-kurssertifikater etter denne «Blended learning» modellen med gode tilbakemeldinger. Systemet er velprøvd og OilComp forestår all administrasjon og kundestøtte til den enkelte - kostnadsfritt.
 
E-læringen omfatter følgende kurs: 

  • Grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 50) (STCW Tab. A-VI/1-1, 1-2, 1-3) - Oppdatering. (1dg)
  • Redningsfarkost (STCW Tab. A-VI/2-1) – Oppdatering  (0,5 dg)
  • Videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80) (STCW Tab. A-VI/2-1, 3, 4-1)   – Oppdatering (1 dg)
  • Medisinsk behandling (STCW Tab. A-VI/4-2) – Oppdatering (1dg)
  • HMOB (STCW Tab. A-VI/2-2) – Oppdatering (1 dg)
  • Passasjer & Krisehåndtering (STCW Tab. A-V/2) – Oppdatering (0,5 dg)

 
De som velger å benytte denne modellen for å redusere smittefare ved redusert reising og opphold med fremmede personer på kurssenter, eller vil redusere sine totale kurskostnader, kan ta kontakt med OilComps kundesenter på telefon 950 22 6 22 eller booking@oilcomp.no