De som har sitt arbeid om bord hvor energikilden er fuel med flammepunkt under 600 C eller batteridrift, skal ha godkjent opplæring. Kursbevis skal oppbevares om bord sammen med øvrige sertifikater. 
Dnmf erfarer at enkelte rederi ikke følger regelverket, noe som er gjenstand for tilbakeholdelse av skip og straffeforfølgelse ikke bare for rederiet, men også til den som overlater vakt eller arbeid, samt personen selv.  
Rederiet plikter å sørge for at riktig kompetanse er til stede, og de skal også sørge for at dette er uten kostnad for den enkelte.
Begrunnelsen om ekstra kostnader eller vanskelig å tilegne seg slik kompetanse skal ikke aksepteres.
Det tilbys en rekke kurs som kan tas uten å reise eller ha kontakt, disse finner du bla. på Sjøfartsdirektorates sider 
Dnmf kan anbefale OilComp som har alle STCW kursene som e-læring kombinert med praktisk trening på kurssenter som da kan tas i etterkant, samt Håndtering av brann i Litium-ion batteri på skip