Sjøfartsdirektoratets unnlatelse av å ta inn STCW KAPITTEL I - Normer knyttet til allmenne bestemmelser Avsnitt A-I/1 - Definisjoner og presiseringer i den Norske STCW som er essensielt for å forstå hvordan en skal bemanne et skip sikkert:

STCW KAPITTEL I
Normer knyttet til allmenne bestemmelser Avsnitt A-I/1 - Definisjoner og presiseringer «Krav til kompetanse» betyr det dyktighetsnivået som skal oppnås for forsvarlig utøvelse av funksjoner om bord på et skip i samsvar med internasjonalt vedtatte kriterier slik de fremgår av denne konvensjon, og der det inngår foreskrevne krav til eller nivåer for kunnskap, forståelse og utvist ferdighet:
«Ledelsesnivå» betyr det ansvarsnivået som er forbundet med:
å gjøre tjeneste som skipsfører, overstyrmann, maskinsjef eller førstemaskinist om bord på et sjøgående skip, og å sørge for at alle funksjoner innenfor det fastsatte ansvarsområdet blir forsvarlig ivaretatt:
«Operativt nivå» betyr det ansvarsnivået som er forbundet med: å gjøre tjeneste som ansvarshavende vaktoffiser på broen eller ansvarshavende vaktoffiser på maskinvakt eller som maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom eller som ………. radiooperatør om bord på et sjøgående skip, og å ha direkte kontroll over ivaretakelsen av alle funksjoner innenfor det fastsatte ansvarsområdet i samsvar med forsvarlige prosedyrer og under ledelse av en person som gjør tjeneste på ledelsesnivået for det samme ansvarsområdet:
«Støttenivå» betyr det ansvarsnivået som er forbundet med å utføre tildelte oppgaver og plikter eller ivareta ansvarsområder om bord på et sjøgående skip under ledelse av en person som gjør tjeneste på det operative nivået eller ledelsesnivået.

Her ser en også at diplomat konferansen i 2010 glemte å sette inn ETO i definisjonen.

STCW

Saken gikk til Næring og fiskeridepartementet som svarte dette:

stcw

30. mai 2014 for HAVILA CHARISMA LCWZ "Langvarig praksis i direktoratet er at det ikke innhentes uttalelser fra tillitsmannsapparat …………………….

--

Elektrikerforum ble etablert 1. oktober 2015 - 29. mars 2016 hadde forumet fått 914 medlemmer.

---

• Definisjonen av Høyspent
• Sjøfart nekter å gi ut info dokument – nekter å vise hjemmel, kun påstander

Rådet for Maritime Sertifikater og Bemanning.22.05 2014

stcw
• Rederiene forholder seg til NR sine tolkninger