Sikkerhetsmelding batterirom. Med bakgrunn i Brim-ulykken 11. mars 2021, og foreløpig rapport fra Statens havarikommisjon for transport, utfører Sjøfartsdirektoratet nå tilsyn på fartøy med batteriinstallasjoner som har lav IP grad (under IP-44). Disse tilsynene er pågående.

Sjøfartsdirektoratet har gitt ut en sikkerhetsmelding angående miljøet rundt batterirommet, noe som er en av de faktorer som Dnmf har advart mot i mange år av hensyn til sikkerheten. Da venter vi spent på resten av sikkerhets-gap-listen!