På ETF´s The European Shipping Summit representerte Odd Rune Malterud både Det norske maskinistforbund og ETF arbeidsgruppe for sikkerhet og velvære for skipsmannskap. Konferansen satte fokus på utfordringene og mulighetene som den grønne og digitale overgangen gir sjøfolk.

Odd Rune Malterud understreket at helse og sikkerhet må være førsteprioritet når man jobber med avanserte hybrid- og nullutslippssystemer.

- Samarbeid mellom teknisk ekspertise og politiske mål er avgjørende for å utdanne og beskytte arbeidstakere og opprettholde en bærekraftig bemanning, sier Malterud.

Videre ble sjøfolks tidligere erfaring med teknologi og strenge utslippskrav fremhevet, samt betydningen av å overholde regelverk som MARPOL og UNCLOS ARTICLE 94. Regelverkets etterlevelse ligger på skipsingeniører og kapteiner.

Konferansen fremmet også behovet for bærekraftige energikilder og reguleringer som IMO-regler, med forslag om å bruke eksisterende regelverk som ISM og SOLAS for å oppnå bærekraftige mål.

- Konferansen vektra betydningen av mangfold og inkludering i rekruttering og karriereutvikling for sjøfolk, med fokus på sikkerhet som hovedprioritet. Konferansen legger dermed grunnlaget for en bærekraftig fremtid for den maritime industrien, hvor sjøfolk spiller en avgjørende rolle, avslutter Malterud.