Sjøfartsdirektoratet forlenger, det fagsjef i Dnmf, Odd Rune Malterud, kaller en skandale, etter ordre fra rederiene som ikke vil betale for sikkerheten om bord.

I en pressemelding i dag skriver Sjøfartsdirektoratet: "Sjøfartsdirektoratet har besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover, slik at sjøfolk lovlig kan utføre sitt arbeid."

- Allerede da pandemien startet og Sjøfartsdirektoratet definerte  dette for en force majeure, gikk Dnmf ut og advarte myndighetene om konsekvensene med å tilsidesette sikkerheten for mannskap, skip og miljø av økonomiske grunner, påpeker Malterud.

Han legger til at konsekvensene av slike unntak er mange og tragiske, samt henger sammen med at Norge nekter å innføre ILO C185 - Seafarers' Identity Documents Convention, og at de enda betrakter dette som force majeure!