Tema på møtet var "påvirkningen på maritim sikkerhet av sjøfolks leve- og arbeidsforhold, utdanning og opplæring." (The impact on maritime safety of seafarers’ living and working conditions, education and training.)

Den 17. januar deltok fagsjef Odd Rune Malterud på møtet sammen med 110 andre deltagere fra EMSA, ESCA, IMO, ILO, myndigheter, leverandører og ETF. Møtet, som både var i plenum, og i gruppemøter, ble arrangert av EU-kommisjonen i Brussel. Formålet var å lage og igangsette nødvendige tiltak for å sikre fremtidig kompetanse innen europeisk skipsfart.

Dagsorden var denne:
* Opening speech – Fotini Ioannidou- Acting Waterborne Transport Director, MOVE, European Commission 
Session I - STCW and beyond: future-proofing seafarers’ education.
* Digitalisation - introductory speech – Maja Markovčić Kostelac – EMSA Executive Director (bilde)
* Decarbonisation introductory speech – Sotiris Raptis - ECSA Secretary General

Session II Living and working conditions.
* Social security - introductory speech – Professor Laura Carballo Piñeiro – Universidad de Vigo
* Wellbeing at sea - introductory speech – Livia Spera - ETF Secretary 
Working Groups
* Digitalisation – Decarbonisation- Living and working conditions - Social security og 
Wellbeing at sea

Maja Markovčić Kostelac – administrerende direktør i EMSA
Maja Markovčić Kostelac – administrerende direktør i EMSA