Rapporten har avdekket en alvorlig situasjon og viser mye av det forbundet over lang tid har tatt opp med Hurtigruten som arbeidsgiver. Dnmf forventer nå en arbeidsgiver som tar tak i utfordringene, forstår dybden og omfanget av det som fremkommer i rapporten, og sammen med våre tillitsvalgte og de ansattes representanter bygger en solid og sikker struktur for både ansatte og gjester.