På vegne av mannskapene på de seks helikoptrene som deltok mottok piloten Rune Amundsen og redningsmannen Alvin Fyhn sertifikatet som er underskrevet av generalsekretæren i IMO, Kitack Lim.

Grunnet koronasituasjonen og stengte møter i IMO ble overrekkelsen av sertifikatet gjennomført på SAR-basen i Bergen fredag 22. januar av leder i ITF Maritime Safety Committee, Odd Rune Malterud.

Det var mange profesjonelle aktører som sørget for at tap av liv ble unngått de stormfulle dagene utenfor Hustavika, inkludert offiserene og mannskapene om bord på skipene. Søk- og redningspersonell er anerkjent av sjøfolk som en del av bemanningen på skip. Evakueringen av de to skipene, som også var verdens største heiseevakueringsoperasjon fra to skip samtidig, bør være et klart bevis på at sikkerheten må organiseres og styres av profesjonelle team, også i fremtiden. 

ITF arbeider kontinuerlig med dette, også i forbindelse med nødvendige forebyggende tiltak – for å unngå tap av liv til sjøs.

Mottakerne fremhevet det viktige samspillet mellom land, sjø og luft og avsluttet takketalen med vårt felles sikkerhetsmål:

«Vi vil vi alltid gjøre vårt aller beste for å hjelpe eller redde sjøfolk som trenger det. Men vi håper at alle skip alltid er så sikkert at vi kun trenger å være i beredskap på basen.»

 


 

 

Formann for Safety Committe Odd Rune Malterud, pilot Rune Amundsen og redningsmannen Alvin Fyhn