Leder av Seafarers’ Section Maritim Safety Committee Odd Rune Malterud deltok den 15-16 November 2021 på møte i Lisboa.
På agendaen stod bla orientering om kampanjen Sustainable Shipping Policy som ble lansert 29 oktober og ble meget godt mottatt under på the 26th UN ClimateChange Conference i Glasgow. 
Sustainable Shipping Working Group Members har bestått av seafarers Section Chair Dave Heindel (USA) som gruppeleder, videre -Abdulgani Serang (NUSI, India) -Dewa Budiasa (KPI, Indonesia) -Dorotea Zec (SPH-SUC, Croatia) -Mich-Elle Myers (MUA, Australia)-Sharon Li (SOS, Singapore) -Penny Howard (MUA, Australia) -Mark Dickinson (Nautilus, UK) -Tracey Mayhew (SIU, USA) -Odd Rune Malterud (NUME, Norway) Og fremmes ovenfor FN av ITF General sekretær Steve Cotton
Med bakgrunn i interessen og tilbakemeldingene på COP26 ble det bestemt å utvide dokument på problemstillingen med nye energikilder til manøvrering og fremdrift sett i lys av helsefare, brann og eksplosjon, bunkring, lagring, regelverk, kompetanse og bemanning.

Se også www.dnmf.no

Videre ble innstasen til ITF Seafarers Trust applaudert i forbindelse med deres arbeid og bokutgivelse med det klare budskap til politikere og rederi om å verne sjøfolk mot alle trusler.

Neste ILO-møte ble diskutert, likeså det arbeidet som legges ned i IMO og som danner grunnlaget for alle prosjekter, inklusiv retten til vaksine og åpne grenser for de som har sitt arbeid om bord.

Et meget vellykket møte, ikke minst takket være at dette var et fysisk møte hvor nødvendige samtaler utenfor møte danner veien videre for mer ITF suksess.