Møtet mellom ILO og IMO stadfestet det arbeidet som er gjort med hensyn til at sjøfolk er akseptert som menneske, skal basert på sikkerhet og kompetanse ha kommando over automasjon og nye energikilder.

No safety without seafarers, Safe manning, fair Transition for all!

Message to The politician; No seafares – No shopping!