I ettermiddag legger World Maritime University frem rapporten : "A culture of adjustment, evaluating the implementation of the current maritime regulatory framework on rest hours"

World Maritime University (WMU) vil i ettermiddag presentere resultatet av studien som evaluerer innføringen av det gjeldende maritime regelverket for hvile og arbeidstid. Prosjektet er finansiert av ITF Seafarers Trust, og forskerne har samlet erfaringer og synspunkter fra maritime interessenter som Seafarers, Port State Control Officers (PSCOs) og representanter fra redereorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, maritime ikke-statlige organisasjoner og havforskere.

Forskningen understreker blant annet den økende normaliseringen av avvik i arbeids-/hviletidsregistrering og understreker den begrensede deteksjonskapasiteten og håndhevelsen av de gjeldende inspeksjonsregimene, spesielt flaggstatsinspektører og havnestatskontrolloffiserer (PSCO).

For å lansere den endelige rapporten, tilbyr dette webseminaret maritime interessenter og deltakere en unik mulighet til å diskutere problemstillingene knyttet til implementering av arbeids- / hviletidsbestemmelser i skipsfarten.

Under presentasjonen i ettermiddag skal Dr. Raphael Baumler, lederav Maritime Safety and Environmental Administration ved World Maritime University, legge frem hovedpunktene i rapporten.

Etter det skal et panel diskutere rapporten, og der deltar blant annet fagsjef i Dnmf Odd Rune Malterud, som i denne sammenhengen er leder av ITF Maritime Safety Committee.

Program, og påmelding, finner du her


Her er en gjennomgang av rapporten, der fagsjef Odd Rune Malterud viser til noen av de viktigste punktene i rapporten: A Culture of Adjustment