På møtet ble ny hjemmeside, finansiering og kriterier for stipend ble revidert. Det ble delt ut 2,5 millioner i stipend til maritime studenter for dette studieåret. 

Stiftelsen har også faste økonomiske ordninger for krigsseilere og støtter også en rekke prosjekter i institusjoner som kommer under vedtekter og formål. Se Sjømannshjelpens hjemmeside for søknader.