Verdens helseorganisasjon har laget to e-læringskurs, og de er gratis.

Den første har tittelen "Fremme folkehelsetiltak som svar på COVID-19 på lasteskip og fiskefartøyer".

Det andre kurset er "Operasjonelle hensyn for håndtering av COVID-19 tilfeller og utbrudd om bord på skip". Dette kurset er tenkt for helsemyndigheter knyttet til havnene og lokale og nasjonale helsetjenester, så vel som for skipsoperatører og havneoperatører.

Les mer om kursene og hvordan du kan ta dem på denne siden