Samtidige Operasjoner (Simultane operasjoner, SIMOPS) er i utgangspunktet alle 
aktiviteter som gjennomføres på/ved en offshore installasjon, og som kan påvirke 
barrierefunksjoner og/eller risikonivået til andre aktiviteter som gjennomføres 
samtidig. 

For å håndtere økt risiko og barriere påvirkning, må selskapene etablere gode rutiner 
for å vurdere hvilke simultane operasjoner som kan utføres samtidig og hvilke 
eventuelle tiltak som må iverksettes (SIMOPS analyse).
Siden det er store forskjeller på de forskjellige innretningene er det ikke 
hensiktsmessig å ha en felles matrise som viser hvilke aktiviteter som kan utføres 
samtidig. I denne anbefalingen fokuserer vi derfor på planleggingsprosessen i forkant 
av en SIMOPS.

Les mer