Som et ledd i det arbeidet som Dnmf har gjort i forbindelse med endring av definisjoner og innplassering av ETO i IMO STCW regelverket, har nå Sjøfartsdirektoratet også endret sitt rundskriv angående krav om sikkerhetsopplæring ved arbeid og drift av elektriske anlegg om bord på norske skip.

Følgende avklarende tekst er nå satt inn:

"I denne forbindelse ønsker Sjøfartsdirektoratet å presisere at selv om FSE-forskriften §5 definerer høyspenning som spenning som normalt overstiger 1000V (AC) eller 1500V (DC), skal STCW-konvensjonens definisjon benyttes. STCW-konvensjonen Avsnitt A-I/1 definerer høyspenning som spenning som overstiger 1000 V (AC/DC)." 

Les hele rundskrivet i menyen.