Maritime Just Transition Task Force 'Mapping a Maritime Just Transition for Seafarers' la frem ti punkter i sin handlingsplan, som respons til ny forskning innenfor karbon.

Modellering av tre utslippsreduksjonsscenarier anslår at hundretusener av sjøfolk trenger ytterligere opplæring for å håndtere alternative drivstoff frem mot 2050.

Denne handlingsplanen gir praktiske anbefalinger for industri, myndigheter og opplæringsleverandører.

Stephen Cotton, generalsekretær av ITF sa under COP27, “All three scenarios DNV identified require some form of retraining the workforce. The good news is that seafarers are prepared and willing to be part of this transition. But crew want to know that the fuels they’re handling are indeed safe, and that we as an industry have the training pathways established to upgrade their skills. Seafarers and other maritime workers are already feeling the effects of an unstable climate — dry unnavigable rivers, soaring ocean surface temperatures, shutdown ports with heatwaves and flash floods.”

Les mer om dette her, på ITF's hjemmeside.