Nordiska Maskinbefälsfederationen (NMF) representerer ca. 30.000 maskinoffiserer og  og skipsoffiserer i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Færøyene.

NMF samarbeider på en rekke områder med fælles udfordringer i de nordiske lande. Det er spesielt innen områder som energi- og miljøteknologi, IT og ledelse at maskinoffiserene står overfor intersessante udfordringer for også i fremtiden å være de tekniske lederne i samfundet, som bidrar til at de nordiske landene fortsatt skal være blant de ledende i verden innen "management and technology".

Samtidig er der et stort behov for å rekruttere maskinoffiserer til energi- og miljøsektoren, den offentlige sektor, skipsfarten, offshore-sektoren og industrien ellers i de nordiske landene.

NMF fokuserer på rekrutteringsindsatsen i de nordiske lande, styrker koordineringen omkring overenskomstforhandlingerne og bistår hinanden med at udvikle løn og ansættelsesvilkår i Norden og styrker samarbejdet omkring udviklingen af uddannelserne til maskinmester og skibsofficerer.

NMF har en avale om indbyrdes retningslinjer for overflytting af medlemmer mellom de respektive organisationer. Aftalen kann læses her.

Nordiska Maskinbefälsfederationen (NMF) består af ITF-tilknyttede organisasjoner i de nordiske landene.

Les mer om NMF