NTF-kongressen samler 150 nordiske fagforeningsledere og 30 internasjonale gjester i Helsinki for å diskutere transportens fremtid og hvordan den kan utformes til fordel for transportarbeidere.

Eidset forteller om gode møter, både seksjonsmøte for Seafarers and fisheries section og NTF Congressen. Han poengterer at det alltid er viktig å se på de samarbeid vi kan få til innenfor transportsektoren, utfordringer og fremtids utsikter for bransjen. 

Alle delegater fikk angitte bord med kollegaer fra de andre Nordiske land, der de også var forskjellige sektorer og medlemsforbund. Der hadde de gode diskusjoner rundt temaer som ble presentert og forelest i.

Dag 2 avsluttet med valg på nytt styre og ny styreleder for NTF.

Les mer her.