NMF, Nordisk Maskinbefals Federasjon er samlet i Stocholm.
Dnmf, ved assisterende direktør og fagsjef, Odd Rune Malterud overtok mandag presidentskapet. Fra Dnmf deltar også nestleder i forbundsstyret, Lasse Westby, og administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson.

Mandag diskuterte de felles utfordringer, og rapporterte fra det enkelte landet. Det kommer mer fra dette møtet i Maritim Logg.

På møtet er representanter for Island, Færøyene, Danmark, Finland, Sverige og Norge.

Det kommer en felles uttalelse fra møtet. Tirsdag er det konferanse, der representanter for de nordiske sjøfartsdirektoratetene deltar. Tema er nye energier for fremdrift og manøvrering, og nødvendig kompetanse for å operere skipet.