STCW ble i 2010 revidert og godkjent under en diplomatkonferanse, og har siden da motatt kritikk for å være en "katastrofe" som krevde mange omkamper for å få konvensjonen til å dekke blant annet høyspent kompetanse, 1000 V AC/DC og ETO inn i definisjonen på operativt nivå. Dette klarte ITF å få som pålagt WW i 2022.

I følge regelverket skal STWC revideres hvert 10. år, hvor arbeidet for dette begynte i 2019, men på bakgrunn av pandemien ble arbeidet utsatt.

ITF har gjennomgått både konvensjonen og koden og har foreslått noen kritiske endringer for å kunne møte fremtidens krav til kompetanse, spesielt med tanke på nye energikilder for fremdrift og manøvrering, og bemanning.

ITF har levert inn følgende dokument:
•    HTW 9/7/12 Comments on documents HTW 9/7, HTW 9/7/1 and HTW 9/7/3 (about STCW revision) 
•    HTW 9/7/14 Comments on documents HTW 9/7 (cosponsor with ICS) 
•    HTW 9/8/2 Proposal to use the term "fisher" in the STCW-F Convention and Code

ITF har følgende som fremhevede punkter:
•    Consideration of Human Element as information: training and the use of AI 
•    Fraudulent certificates 
•    Comprehensive review of STCW Convention and Code 
•    Comprehensive review of STCW-F Convention 
•    Onboard training as part of the mandatory seagoing service 
•    Facilitating mandatory seagoing service 
•    BWM Convention and seafarers training 
•    Carriage for use of heavy fuel oil (HFO) as fuel by ships in Arctic waters 

Som en del av HTW 9, gjennomfører ITF 8. februar en presentasjon av sin kampanje "A 10-Point Action Plan to Achieve a Just Transition for Seafarers - Skills and fit-for-purpose training to support a zero emission shipping industry by 2050".
   
Her ble "Training provisions on psychological safety addressing bullying, sexual assault and harassment in the maritime sector" sterkt prioritert, og det ble laget tillegg til eksisterende tabell som skal ivareta dette temaet og det vil innføres som obligatorisk opplæring og implementert i ISM. 

Basert på ISM, 1.2.3 har allerede ITF og ISC laget et dokument "guidance on eliminating shipboard harassment and bullying". Nå vil seksuell trakassering også bli innført i STCW som pålagt kompetanse og innført i ISM, hvor målet er å praktisere dette på en måte slik at sikkerhetsrisikoen forsvinner. 

Vi vil komme tilbake med mer utfyllende informasjon om hva dette vil innebære, i mellomtiden er det mulig å lese det eksisterende dokumentet i menybaren.