Maritimt samarbeidsforum, som ble etablert i 2021, er en samarbeidsarena som ser nærmere alle forhold som gjelder maritimt arbeidsliv på sjøen.

- Både mannskap og brann og redning/RITS må involveres i utarbeidelse av regelverk og godkjenning av alle skip som bruker nye typer lagrede energikilder for fremdrift og manøvrering, sier Odd Rune Malterud. 

Han mener også at det det må kontrolleres at alle ombord har riktig skipsteknisk kompetanse, gjennomført familiarisering og øvelse.

- Dette er det sendt inn bekymringsmeldinger på uten svar. Det må opprettes en åpen database over hvilke skip som bruker denne form for energikilde slik at RITS styrkene kan få en oversikt, påpeker Malterud.

Under dette møtet i Maritimt samarbeidsforum ble diskutert en reke konkrete saker.

Arbeidsmiljø og personlig sikkerhet
Malterud sier at dette er et viktig tema, for våre medlemmer, som handler om både forebyggende helse, miljø og sikkerhetstiltak.

- Men her diskuteres det også andre mer konkrete områder som det psykiske og fysiske arbeidsmiljøet, i tillegg til tolkning av regelverk eller tidligere praksis. Vi lærer av hendelser, og læring kan føre til revisjon av relevant regelverk, sier han.

Bemanning og hviletid
- Her er det også mye tolkning av regelverk eller tidligere praksis, og læring av hendelser. Under dette punktet er bemanningsforskriftens paragraf 9.3 viktig, blant annet når revisjon av relevant regelverk skal utføres, sier Malterud.

Utdanning og kvalifikasjoner
Under dette punktet kommer et av de mest aktuelle temaene, ikke kun i Norge, men i det internasjonale samarbeidet også.

- Her diskuterer vi den kommende revisjonen av STCW. Men det er også mye tolkning av regelverk eller tidligere praksis, for å se hva vi må endre i utdanningsplaner og emneplaner. Her er også tema regler for eksamen, sier Malterud.

Revisjon av kvalifikasjonsforskriften diskuteres også, i tillegg til revidering av annet relevant regelverk. 

Risikovurdering
- Et veldig viktig tema, ikke minst med tanke på læring av hendelser. Vi tok opp ulykkestatistikkene, og spørreundersøkelse om maritim sikkerhet, sier Malterud.

Gruppa diskuterte også fokusområder, blant annet diskuteres nullvisjon-politikken mye, i tillegg til revisjon av relevant regelverk.

Nasjonalt velferdsutvalg
Velferden til de som har sitt arbeid om bord på skip og flyttbare innretninger, er tema som Dnmf jobber med hver eneste dag. Marititimt samarbeidsforum tok opp kåring av årets velferdsskip. Mer om dette kommer senere.

Det oppfordres våre medlemmer til å gå inn å lese om forumet og referatene, og delta aktivt i prosessene. Det kan du gjøre her.