ITF-rapporten "Beyond the Limit: How Covid-19 corner-cutting places too much risk in the international shipping system" ble lagt frem på mandag. Den vekker oppmerksomhet over hele verden.

Medforfatter til rapporten og leder av Maritime Safety Committee, Odd Rune Malterud, sier at rapporten viser en ikke-bærekraftig trend fra aktører i bransjen, inkludert flaggstater, til å svekke skipssikkerhet av hensiktsmessighet, og ikke fordi det er nødvendig. Malterud er også fagsjef i Dnmf.

Her er noen av artiklene som har stått om rapporten:

Splash 247: Pandemic short cuts pushing shipping towards more accidents

Tradewinds: Union accuses flag states of enabling crew exploitation

Digital Ship: Shipping report: “COVID corner-cutting will lead to an environmental catastrophe” 

The Maritime Executive: ITF Repeats Warning On COVID Corner-Cutting Dangers

Offshore Energy: ITF warns of shipping’s backslide on safety & seafarers’ rights amid COVID-19 impact

Safety at Sea: ITF warns COVID-19 is exacerbating existing maritime safety problems