FS-møte desember 2022

Forbundsstyremøte var torsdag 8. desember og fredag 9. desember på Maritimt Hus. Dette er første ordinære styremøtet, etter landsmøtet i september.

I dette første møtet har styret blant annet gått igjennom valgene til næringsområdestyrene og de nye kvinne- og ungdomskontaktene.

Forbundsstyret har også vedtatt at Bergen blir landsmøteby 17. og 18. september i 2025. I 2023 skal medlemskonferansen gjennomføres i Bergen. Tid og sted kommer senere.