Det norske maskinistforbund fordømmer Russlands invasjon av Ukraina. Vi står sammen med internasjonal fagbevegelse og Unio i en oppfordring til Russland om å stanse angrepet umiddelbart. 

– Russlands invasjon av Ukraina er et alvorlig brudd på folkeretten som vi fordømmer på det sterkeste. Vi støtter det ukrainske folket, fagbevegelsen og våre ukrainske kollegaer. 

Forbundsleder Jarl Gunnar Faksvaag
Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson