Dnmf Brann og redningsforum fordømmer Russlands invasjon og krigføring i Ukraina.

Vi er bekymret for våre Ukrainske kollegaer som står i en svært utfordrende arbeidssituasjon.

Selv i krig er lokalt brann og redningsvesen den resursen som yter alt for å hjelpe befolkningen.

Vi støtter Ukraina i sin kamp mot okkupasjonsmakten, og er svært stolt over den formidable jobben våre Ukrainske kollegaer gjør.

Lasse Westby, leder for Dnmf brann og redningsforum
Hege-Merethe Bengtsson, administrerende direktør i Dnmf