Frank Winnberg var på skolebesøk på Fagskolen i Haugesund. Han forteller om et godt engasjement fra studentene, hvor 18 stykker meldte seg inn i forbundet- og noen allerede var medlem.