Dnmf deltar i alle IMO-arbeidsgrupper som omhandler dette tema og fikk endelig gjennomslag for nye verneregler under IMO MSC møtet fra 30 mai til 9 juli.

Ansvarsforhold for levering, prøvetakning, lagring og behandling er stadfestet og begrepet sikkerhets regler inkluderer sikkerhet for menneske, sjø og skip.

Frem til neste møte skal en arbeidsgruppe lage en liste med alle typer alternative energikilder, noe Dnmf allerede har gjort, fått godkjent av ITF og selvsagt vil bruke i videre sikkerhets arbeid. Denne listen kan du se her  

Les hele MSC agendaen her