Dnmf har etter varsel om kommende Arbeidsrettssak fått NR til å snu i saken om dekning av utgifter til karantenehotell i utlandet i forbindelse med hjemreise.

Ansatte i rederier under Offshore Service-overenskomsten som Solstad Offshore AS, får nå dekket alle utgifter til karantenehotell uansett varighet av hotelloppholdet, sammen med de øvrige reiseutgiftene.

Dette har lenge vært avtalt i overenskomsten pkt. 6.1, der det både står at den ansatte ikke skal påføres utgifter ved hjemreise til friperiode, og der det er nevnt at overnatting dekkes når det er nødvendig. NR og rederiet har gitt seg på at dette også dekker de lengre oppholdene som karantene i forbindelse med hjemreise medfører.

Det blir dermed ikke reist sak for Arbeidsretten.