Alle stemmeberettigete medlemmer, har fått tilsendt en link til å avgi sin stemme, til hvem som skal være delegater fra sitt næringsområde på Dnmf sitt 39. ordinære landsmøte i Tromsø, 6. og 7. september 2022.
Det kan avgis stemmer på like mange delegater som næringsområdet har. Valget er åpent ut april.

Har du spørsmål til valget, kan du kontakte: 

Håkon Eidset                            
Tlf: 469 51 528                                    
E-post: he@dnmf.no                            

Christian Fossum
Tlf: 916 49 453
E-post: cf@dnmf.no