Helge Andersen, som satt som forbundstyreleder fra 2015 til 2019, ble med akklamasjon utnevnt til æresmedlem i Det norske maskinistforbund.

71 år gamle Helge Andersen ble medlem i Det norske maskinistforbund i 1976. Han er utdannet som maskinsjef fra Kristiansand Maskinistskole.

Helge Andersen har hatt flere verv i forbundet:
1990-1994:    Medlem av Forhandlingsutvalget for utenriks
1999 – 2005: Hovedtillitsvalgt for Dnmf i Rasmussen Maritime Services / OSM
1995-2007:    Medlem av forbundsstyret i Dnmf
1996 - :           Formann i Agder Maskinistforening
2003-2015:    Medlem av kontrollkomiteen
2015-2019:    Forbundsleder i Dnmf

Det norske maskinistforbund har nå fire æresmedlemmer. I tillegg til Helge Andersen er det Bjørn Bang; Arnljot Muren og John Hjertvik.