Det skal velges 40 delegater til landsmøtet i september 2022. Disse fordeles på de seks næringsområdene etter størrelse.

Et antall delegater fra hvert næringsområde skal delta på Dnmf landsmøte i Tromsø. Nå er delegatantallet klart.
Næringsområdene sender en delegat for vært påbegynte 100 yrkesaktive- og juniormedlem. Tallet er basert på medlemstallet i næringsområdene per 1. januar det året som landsmøtet holdes, altså er delegattallene beregnet på næringsområdenes medlemstall den 1. januar 2022.  

Yrkesaktive medlemmer og juniorer kan foreslås som delegater. Alle yrkesaktive- og juniormedlemmer har forslagsrett.

Delegatoversikt

* NOR Utenriks og Nordisk NIS er berettiget til å møte med seksten (16) delegater. 

* Innenriks –– NHO Sjøfart og Hurtigbåt er berettiget til å møte med seks (6) delegater.  

* DSO og øvrige land er berettiget til å ha med tre (3) delegater.    

* Sjømat, Fisk, Pelagisk og Kystrederiene er berettiget til å møte med fem (5) delegater.  

* KS, Brann, KS Bedrift, Stat og Oslo kommune er berettiget til å møte med seks (6) delegater.

* Spekter, All Energi er berettiget til å møte med fire (4) delegater.

Sum 40 delegater