ENERGI, AUTOMASJON & KOMPETANSE 

Det norske maskinistforbund 39. landsmøte samlet i Tromsø 6 - 7. september 2022 har vedtatt følgende resolusjon:

For å sikre en bærekraftig arbeidsstyrke som følge av miljøkrav, teknologisk utvikling og nye energi kilder, skal Dnmf nasjonalt og internasjonalt kreve trepartssamarbeid hvor; 
-    verne og sikkerhets regelverk skal utvikles og implementeres, før teknisk iverksettelse 
-    karriereplan og etterutdanning skal tilbys den enkelte ansatte  
-    intelligent yrkesfaglig menneskelig kompetanse skal styre teknologien