Et antall delegater fra hvert næringsområde skal delta på Dnmf landsmøte i Tromsø. Nå er delegatantallet klart.
Næringsområdene sender en delegat for vært påbegynte 100 yrkesaktive- og juniormedlem. Tallet er basert på medlemstallet i regionen per 1. januar det året som landsmøtet holdes, altså er delegattallene beregnet på regionenes medlemstall den 1. januar 2022.  

Yrkesaktive medlemmer og juniorer kan foreslås som delegater. Alle yrkesaktive- og juniormedlemmer har forslagsrett.