Hvem som blir delegat, er det medlemmene som avgjør med avstemming. 

Slik velges delegater: 

* I februar mottar du en epost med link der du kan foreslå kandidater til delegater 

* Her kan du foreslå deg selv, eller andre yrkesaktive som delegater

* Det er viktig at alle som blir foreslått, er villig til å stille til valg og har anledning til å være med på Landsmøtet i Tromsø, 6 og 7 september.

* Det vil i april bli sendt ut en mail til alle medlemmer i Næringsområdet, med link for valg av delegater.

* Du kan gi like mange stemmer som antall delegater i gitte næringsområde.

* De med fleste stemmer blir valgt som delegater.  

Dette sier vedtektene til Det norske maskinistforbund om landsmøtet
(§ 4. Organisasjon):
4.1. Landsmøte
4.1.1. Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ.
4.1.2. Landsmøteperioden er på tre år.
4.1.3. På landsmøtet møter forbundsstyret, valgkomiteen, kontrollkomiteen, valgte delegater, og æresmedlemmer.
4.1.4. Kun yrkesaktive medlemmer kan velges som delegater.
4.1.5. Næringsområdene velger delegater.
4.1.6. Næringsområdet sender en delegat for hvert på begynte 100 yrkesaktive medlem basert på medlemstallet i næringsområdet pr. 1. januar det året landsmøte avholdes.
4.1.7. Alle tilstedeværende valgte delegater på landsmøtet og forbundsstyret har tale-, forslags- og stemmerett. Forbundsstyret har ikke stemmerett ved behandling av forbundsstyrets- og revisors beretninger samt regnskap.

De samlede vedtektene kan du lese her