Områdeansvarlig for NHO Sjøfart, Fiskebåt, Pelagisk Forening og Hurtigbåtforbundet.
Forhandling og saksbehandling innenfor områdene.


Bakgrunn:
Gått gradene fra smører, motormann og maskinassistent.
Maskinsjef i MRF, TFDS, Hurtigruten og Torghatten Nord.
Tidligere verv som tillitsvalgt i Hurtigruten/Torghatten Nord, leder av verne- og miljøutvalget i Hurtigruten/Torghatten Nord, medlem av valgnemnden i Dnmf og styremedlem i Ålesund Maskinistforening.