Administrasjonsansvarlig
Områdeansvarlig for NOR Utenriks, Nordisk NIS og Utenlandske avtaler
Forhandling og saksbehandling innenfor områdene
Kurs og konferanser

Bakgrunn:
Skipselektriker/ETO i Marinen, offshoreservice fartøy, konstruksjon- og dykkerskip.
Tidligere verv som hovedtillitsvalgt, forhandlingsutvalg NOR Utenriks og Nordisk NIS og styremedlem i Ålesund Maskinistforening.