Omkr. Rekonstruktionskomiteens indstilling
«…» Angaaende forbundsstyrets, eller menes der bare sekretarens, samarbeide med de øvrige styrer, sies der til slut rent ut, at der hersker wensartethet, uoverensstemmelser og absolut mangel paa samarbeide! Har man hort noget saa slemt uten bevis-førsel?

Det kan jo kun vare beregnet paa at umuliggjøre det bestaaende til gunst for det foreslaatte og uprøvede. At en ansvarlig komite paa tryk vil blamere sin stands tillidsmand saaledes synes jeg enhver haderlig maskinist maa reagere imot, naar resultaterne betrates, og de som staar oppe i arbeidet maa sikkert med forbauselse sporge: Hvori bestaar denne absolute mangel paa samarbeide, og hvor er dens vasentlige aarsaker at søke?

Flere sitater fra samme artikkel:
«Virk paa din kollega at han gaar ind i foreningen.»
«Vær ingen forræder, sælg dig ikke for undermaalshyre.»
«En for alle og alle for en.»