Denne gangen har vi funnet et innsendt brev fra S. Hopen, som var 1. maskinist på dampskipet "Urania" i 1902.

 Hr. redaktør!

Da jeg af aviserne har seet om Dampskib „Uranias‹ axelbrud, tillader jeg mig at sende den prede redaktion et uddrag af maskindagbogen.

 

 

Søndag 19/10
KI. 10.15 efterm. markedes agterste ramme-lager at vilde gaa varmt. Der blev da afstangt til sage fart, lageret atkjoledes og farten agedes efter. hvert, fuld fart kl. 10,45.

 

Mandag 20/10.
Kl. I fm. markedes endel lunk i nest agterste rammelager samt 1. t. vevlager, med endel extra olje gik disse. KI. 2.15 fm, begyndte de samme lager at gaa varm, der blev da afstangt til sagte fart. Jeg markede da at axlingen var kommen æ forover, hvorpaa stoppedes. L. t. vevlager udtoges, vi fandt da at vevpinden var tver af, klods til agterste Sjinke. Bruddet var ca. I" skraat, delvis udenfor og delvis indenfor Vevsjinken. Vi gik saa gang med at faa bruddet sammenkilet, men dette gik ikke, aabningen var ca. 3/16". Vi gik da igang med boring af et hul gjennem centrummet af vevpinden, samt tillavning af borer en bolt. KI. 11 efterm. var et 14" X 1 1/8" hul fardig-boret, vi drev da bolten ind med slegg og klinkede den paa forkanten.

 

Tirsdag 21/10
Kl. 2,30 fm. var maskinen klar, vi gik da rundt med den en halv times tid og fandt den at arbeide godt. Kl. 10 fm. satte maskinen igang, sage fart forover, 55 omdr. pr. minut. KI. 12 middag stoppedes for at faa forbindelse med slabe-baaden, hvorefter fortsattes med sagte fart.

 

Onsdag 22/10
Vel i maskin kl. 1,30 efterm., vi var da an-kommen til Ebeltoft. Maskinen arbeidede hele tiden meget godt. Da vi have faaet loftet axlingen af ramme, tog vi bolten ud, der vistes ingenting paa den, med udtagelse af at den var blit lidt slakkere end da den var indsat.

 

Dampskib »Urania‹, f. t. Burnt-Island, 8de November 1902.

 

Med megen agtelse
S. Hopen
Iste maskinist.